Fundusze EuropejskieProjekt: ,,Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działanie nr 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"


Projekt: ,,Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działanie nr 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt "Rozwój sieci światłowodowej – inwestor
FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135
(Powiat Olecki) - pobierz dokumentacje
Regulamin udzielania zamówień podczas realizacji projektu: pobierz

Archiwum zapytań ofertowych dostępne: klikając tutaj

facebook