Fundusze Europejskie: zapytania ofertowe


W dniu 16.01.2017 umieszczano zapytanie ofertowe odnośnie:

Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135
(Powiat Olecki) - pobierz dokumentacje

Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151
 (Powiat Piski) - pobierz dokumentacje

Regulamin udzielania zamówień podczas realizacji projektu:
pobierz


W dniu 23.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
"Proszę o przesłanie zapytań i tekstów do wypełnienia do oferty w dokumentach edytowalnych.
Uprości to nam przygotowywanie ofert" 

Formularze w wersji edytowalnej.
pobierz (Piski)
pobierz (Olecki)


W dniu 24.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:

"W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 01/12/2017 oraz 01/14/2017; temat zamówienia:

„Budowa infrastruktury NGA na obszarze POPC01_281135” (teren powiatu oleckiego)        oraz
„Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151” (teren powiatu piskiego) 

proszę o informacje odnośnie budowanej sieci:

  1. Jaka jest długość odcinka po istniejących słupach?
  2. Czy możemy i na jakiej długości budować słupy?
  3. Czy jest możliwość dzierżawy łączy od obcych operatorów? Jeśli tak to jakiej mniej więcej długości są te odcinki?
  4. Rozumiem, że stosujemy w ziemi mikrokanalizację z jaką ilością mikrorurek? Zostawiamy jakiś zapas?
  5. Co do medium transmisyjne czy mają Państwo sugestie co do światłowodu, ilu ma być włóknowy. Rozumiem, że abonencki 2J a dystrybucyjny, szkieletowy?" 

W dniu 26.01.2017, udzilono dopowiedzi następujacej treści:

Ad1. I Ad. 2 Oczekujemy od Oferenta rozwiązań optymalnych do wykonania Zadania. Uwzględniamy możliwość budowy słupów.

Ad. 3 Jest możliwość dzierżawy łączy od obcych operatorów. Na drugie pytanie odpowiedź jak w ad. 1 i ad. 2

Ad 4. Uwzględnimy możliwość zastosowania mikrokanalizacji,

Ad. 5 odpowiedź jak w pyt. Ad.1 i ad.2

Uwaga:

Wybudowana sieć musi spełniać Wymagania dla sieci NGA – POPC – wg dokumentu wydanego przez Prezesa UKE Warszawa sierpień 2015 r. 


        W dniu 25.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści: popierz 
W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następującej treści: popierz


        W dniu 26.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści: popierz 
W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następujacej treści: pobierz
uzupełnienie odpowiedzi pobierz

W dniu 27.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
 " Mam pytanie dotyczące przetargów: Pytanie dotyczy:
30 % wysokości zabezpieczenia ustalonego zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi.
Pytanie: do kiedy będzie trwało takie zabezpieczenie?"

W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następującej treści:
pobierz

W dniu 15.02.2017 unieważniono postępowanie pobierz


facebook