Fundusze Europejskie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja! 

Projekt: ,,Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działanie nr 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja!

Projekt: ,,Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działanie nr 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja! 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt "Rozwój sieci światłowodowej – inwestor
FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
--------------------------------------------------------------------------------
W
dniu 16.01.2017 umieszczano zapytanie ofertowe odnośnie:

Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135
(Powiat Olecki) - pobierz dokumentacje

Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151
 (Powiat Piski) - pobierz dokumentacje

Regulamin udzielania zamówień podczas realizacji projektu

pobierz


W dniu 23.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
"Proszę o przesłanie zapytań i tekstów do wypełnienia do oferty w dokumentach edytowalnych.
Uprości to nam przygotowywanie ofert" 

Formularze w wersji edytowalnej.
pobierz (Piski)
pobierz (Olecki)


W dniu 24.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:

"W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 01/12/2017 oraz 01/14/2017; temat zamówienia:

„Budowa infrastruktury NGA na obszarze POPC01_281135” (teren powiatu oleckiego)        oraz
„Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151” (teren powiatu piskiego) 

proszę o informacje odnośnie budowanej sieci:

  1. Jaka jest długość odcinka po istniejących słupach?
  2. Czy możemy i na jakiej długości budować słupy?
  3. Czy jest możliwość dzierżawy łączy od obcych operatorów? Jeśli tak to jakiej mniej więcej długości są te odcinki?
  4. Rozumiem, że stosujemy w ziemi mikrokanalizację z jaką ilością mikrorurek? Zostawiamy jakiś zapas?
  5. Co do medium transmisyjne czy mają Państwo sugestie co do światłowodu, ilu ma być włóknowy. Rozumiem, że abonencki 2J a dystrybucyjny, szkieletowy?" 

W dniu 26.01.2017, udzilono dopowiedzi następujacej treści:

Ad1. I Ad. 2 Oczekujemy od Oferenta rozwiązań optymalnych do wykonania Zadania. Uwzględniamy możliwość budowy słupów.

Ad. 3 Jest możliwość dzierżawy łączy od obcych operatorów. Na drugie pytanie odpowiedź jak w ad. 1 i ad. 2

Ad 4. Uwzględnimy możliwość zastosowania mikrokanalizacji,

Ad. 5 odpowiedź jak w pyt. Ad.1 i ad.2

Uwaga:

Wybudowana sieć musi spełniać Wymagania dla sieci NGA – POPC – wg dokumentu wydanego przez Prezesa UKE Warszawa sierpień 2015 r. 


        W dniu 25.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
popierz 
W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następującej treści:
popierz


        W dniu 26.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
popierz 
W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następujacej treści:
pobierz
uzupełnienie odpowiedzi
pobierz

W dniu 27.01.2017 wpłyneło zapytanie następującej treści:
 " Mam pytanie dotyczące przetargów: Pytanie dotyczy:
30 % wysokości zabezpieczenia ustalonego zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi.
Pytanie: do kiedy będzie trwało takie zabezpieczenie?"

W dniu 27.01.2017 udzielono odpowiedzi następującej treści: 
pobierz

W dniu 15.02.2017 unieważniono postępowanie
pobierz


 

Fantex. Dobro sięga daleko…
W naszej pracy dostawcy internetu na tereny wiejskie często musimy współpracować z prawami przyrody. […] [...więcej]
Fantex. Zasięg gdzie wzrok nie sięga…
W naszej pracy dostawcy internetu na tereny wiejskie często musimy współpracować z prawami przyrody. […] [...więcej]
Fantex aktywny społecznie

Jako dostawca internetu na tereny wiejskie czujemy misję pomocy i działania na rzecz nowych […]

[...więcej]
Nowe godziny pracy firmy
Zapraszamy od poniedziłku do piątku w godzinach 9.00-17.00. [...więcej]
Nowe Projekty UnijneZ dumą możemy poinformować, że nasza firma przystąpiła do kolejnych projektów unijnych:


[...więcej]

facebook