Aktualności


Zakończenie projektu

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac nad projektem

,,Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151"
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działanie nr 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Umowa nr. POPC.01.01.00-28-0034/16-00


Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach. W ofekcie końcowym zrealizowego projeku umożliwiliśmy społeczeństwu z danych terenów posiadania i korzystania z szerokopasmowego internetu.

facebook