Aktualności


Nowe Projekty UnijneZ dumą możemy poinformować, że nasza firma przystąpiła do kolejnych projektów unijnych:


Projekt 1: "Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151"
                   w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt 2: "Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135"
                 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu
o wysokich częstotliwościach. 
Planowanym efektem końcowym realizowanych projektów jest umożliwienie społeczeństwu z danych terenów posiadania i korzystania z szerokopasmowego internetu.

facebook